Aktualności

Relacje ze szkolnych wydarzeń.

20/09/2016 - 11:59:10

G2 Wałcz

W poniedziałek (19.09.2016 r.) uczniowie klas Ic i IIIe wraz z panem Piotrem Owczarkiem, panią Iwoną Wojtecką-Owczarek i panią Lidią Milc wzięli udział w akcji „Sprzątanie świata”. Atrakcyjne położenie naszego miasta zachęca do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Niechętnie widzimy w naszym otoczeniu śmieci i odpadki pozostawione przez ludzi nie dbających o środowisko. Już po raz kolejny we wrześniu młodzież naszego gimnazjum oczyszcza trasę spacerową od Widoku do Morzycówki.

Akcja „Sprzątanie Świata” zakończyła się w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej, Leśnej i Ekologicznej „Morzycówka”. Tu czas spędziliśmy z panią Magdaleną Marchwiak - opiekunem ośrodka. Uczniowie poznali największe ssaki żyjące w naszych okolicach i życie w ekosystemie leśnym. Zainteresowanie wzbudziły również zajęcia dotyczące różnorodności biologicznej. Na zakończenie odpoczywaliśmy przy ognisku, aby nabrać sił przed drogą powrotną do domu.

Wycieczki edukacyjne to ciekawy sposób spędzania czasu

Do „Morzycówki” na pewno jeszcze wrócimy.

05/09/2016 - 13:38:30

Dyrekcja Gimnazjum nr 2 w Wałczu ogłasza w roku szkolnym 2016/2017 siedem  dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w następujących terminach:

 1. 31 października 2016 r.
 2. 2 listopada 2016 r.
 3. 19 kwietnia 2017 r.
 4. 20 kwietnia 2017 r.
 5. 21 kwietnia 2017 r.
 6. 2 maja 2017 r.
 7. 16 czerwca 2017 r.

Na życzenie rodziców szkoła zobowiązana jest zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów.

Dyrektor Gimnazjum nr 2

mgr Andrzej Łojewski

 

Na skróty

Odsyłacze graficzne do wybranych działów na naszej stronie internetowej.

Galeria zdjęć

Zdjęcia z imprez szkolnych.


Nasza szkoła

Informacje o naszej szkole.O szkole

Robert Schuman

Nasze gimnazjum od 23 listopada 2004r. nosi imię Roberta Schumana. Czy to przypadek? Na pewno nie. Z całą odpowiedzialnością zdecydowaliśmy, by właśnie Robert Schuman był naszym patronem. Dlaczego? A czy jest człowiek, który bardziej zasługuje na taki "żywy pomnik" jakim jest nasza szkoła? Ktoś może powiedzieć, że tak, że w historii było wiele takich osób. Zapewne, ale my spośród nich wybraliśmy właśnie Roberta Schumana. To jego dokonania a także osobowość miały wpływ na nasz wybór.

Prosty, skromny i uprzejmy oto cechy, którymi określali Roberta Schumana jego przyjaciele i znajomi. To człowiek prawy, wierny zasadom, ale równocześnie postępowy. Gorący zwolennik nowatorskiego pojęcia patriotyzmu, według którego "liczy się przede wszystkim miłość do współbraci, nie zaś zewnętrzne przywiązanie do miejsc" Robert Schuman był człowiekiem wierzącym, ale nikomu nie narzucał swych poglądów. Tak w życiu prywatnym, jak i publicznym kierował się zasadami pełnej tolerancji i demokracji. Obce mu było przekonanie o własnej wyższości i nieomylności.

Kliknij

Historia szkoły

W 1618 roku do Wałcza przybyli jezuici - zakon stanowiący w Polsce od XVI do XVIII wieku niemałą potęgę. Po okresie poświęconym organizacji rozpoczęli starania o założenie szkoły. Okazały się one skuteczne, bowiem w 1651 roku władze miasta prawnie przekazały jezuitom tzw. "Górę Mniszą". W 1662 roku zakonnicy wybudowali swoją nową siedzibę i założyli szkołę, której fundatorami byli m. in. Tuczyńscy. Patronem szkoły został św. Stanisław Kostka. U stóp Góry Mniszej zbudowano również domki mieszkalne dla młodzieży. Na przeszkodzie w dalszym rozwoju jezuickiej placówki oświatowej stanęło jej niefortunne położenie w pobliżu rozlewiska jeziora Raduń i mokradeł rzeczki Młynówki. Dlatego jezuici zaczęli zabiegać o jak najszybsze przeniesienie szkoły do miasta.

W 1671 roku na mocy patentu króla Polski Michała Korybuta Wiśniowieckiego (1669-1673), bracia zakonni objęli w posiadanie obszar zwany w gwarze "Górą Rybią" albo "Górą Burmistrzowską" (obecnie znajduje się tutaj Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Kazimierza Wielkiego). Mimo to Góra Mnisza wciąż pozostawała własnością jezuicką. Władze miasta wielokrotnie wysuwały pretensje do tego terenu. Ale dopiero 5 sierpnia 1771 roku został zawarty układ: góra wróciła do miasta w zamian za przyznaną jezuitom ziemię koło Strączna. W II połowie XVIII wieku na Górze Mniszej założono cmentarz. Plan miasta z 1810 roku dzielił miejsce pochówków na dwie części: niemiecko-katolicką i polsko-katolicką. Najprawdopodobniej Polaków i Niemców chowano osobno.

Kliknij

Laureaci, finaliści konkursów przedmiotowych

Informacje o laureatach i finalistach wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Mateusz Śmich

Laureat konkursu informatycznego

Magdalena Wilczyńska

Laureatka konkursu polonistycznego

Justyna Kowalczewska

Laureatka konkursu polonistycznego

Ludzie uczą się w 25 procentach od mistrza, w 25 procentach słuchając samych siebie, w 25 procentach od przyjaciół, a w 25 procentach uczy ich czas.

Paulo Coelho

Kontakt

Dni wolne od zajęć, szukaj na stronie, kontakt.

Dni wolne od zajęć

 1. 31.10.2016 r.
 2. 02.11.2016 r.
 3. 19.04.2017 r.
 4. 20.04.2017 r.
 5. 21.04.2017 r.
 6. 02.05.2017 r.
 7. 16.06.2017 r.

Szukaj


Adres

Gimnazjum nr 2
im. R. Schumana w Wałczu
78-600 Wałcz
   ul. M. Konopnickiej 2
  67 258 47 28
  g2walcz(at)gazeta.pl
  g2walcz.com